Veilig fietsen

Fietsers zijn kwetsbaar en daarom moet er alles aan gedaan worden om fietsers zo veilig mogelijk te laten fietsen. De overheid moet zorgen dat de wegen en fietspaden veilig zijn, maar de fietsers zelf kunnen ook bijdragen aan hun eigen veiligheid. Per jaar raken nog steeds ruim 9.000 fietsers gewond tijdens het fietsen en helaas overlijden ook nog steeds een kleine 200 fietsers tijdens hun deelname aan het verkeer. Daarom moet iedere fietser zichzelf beter beschermen door aan een aantal veiligheidseisen te voldoen.

Wel of geen helm?

Sommige attributen die bijdragen aan de bescherming van de fietsers zijn nog niet echt vanzelfsprekend. Als je bijvoorbeeld naar motorcrossers kijkt, zal je ze nooit zonder motorcross helmen zien. Die helm is verplicht en moet ook nog eens goedgekeurd zijn. Als we naar een mountainbiker kijken, dragen de meeste mountainbikers gelukkig ook een helm. Toch is dit niet verplicht ook al is het zeer raadzaam.

Extra veiligheidsattributen

Een ander voorbeeld is de elektrische fietser. Met de nieuwste elektrische fietsen kunnen aardige snelheden worden gehaald. Ook hier zou een helm op zijn plaats zijn. In sommige Europese landen is het zelfs verplicht om buiten de bebouwde kom ook een retro-reflecterend veiligheidshesje op de fiets te dragen en zeker in het donker zou dat de zichtbaarheid van de fietser enorm verhogen. Het licht op de fiets is natuurlijk ook heel belangrijk. Zorg dat er altijd een goede verlichting zowel voor als achter op de fiets zit. Reflecterende plaatjes kunnen voor extra zichtbaarheid zorgen.

Extra veilig op de ligfiets

Ook de ligfiets vraagt om extra maatregelen om de veiligheid te verhogen. Bijvoorbeeld door een spiegeltje op de fiets te plaatsen om beter zicht naar achteren te hebben. Ook een vlaggetje op de fiets kan zorgen dat de lage fiets eerder wordt gezien. Het is tevens belangrijk dat ligfietsers anticiperen op het feit dat ze misschien moeilijker gezien worden.

Geen mobiele apparaten in het verkeer

Gelukkig is fietsen met mobiele apparaten tegenwoordig uit den boze. Dit heeft regelmatig geleid tot zeer gevaarlijke situaties. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat alle fietsers zich aan de verkeersregels en verkeersborden houden. Waar het kan, moet er gekozen worden voor het fietspad en als er geen fietspad is, dan horen de fietsers uiterst rechts op de rijbaan te rijden.

Met elkaar maken we het fietsen veilig

Als alle fietsers zorgen voor extra veiligheidsmaatregelen en de gemeentes zorgen dat ‘veilig fietsen’ wordt nagestreefd gaan we de goede kant op. De gemeentes kunnen bijvoorbeeld bijdragen door de aanpak van gladheid op de fietspaden of het verwijderen van gevaarlijke fietspaaltjes. En als dan ook nog alle deelnemers aan het verkeer alert blijven op gevaarlijke situaties, kunnen we misschien met elkaar de verkeersongevallen drastisch verminderen.